Oprogramowanie do programowania


 
ITS-ALINK-PLUS WINDOWS BASE A-Link Plus
  • Wyświetlanie i aktualizowanie danych zgodnych paneli sterowania firmy Bosch
  • Wysyłanie i odbieranie danych programowania między komputerem z oprogramowaniem A‑Link Plus i panelem sterowania
  • Zdalne uzbrajanie i rozbrajanie paneli sterowania i kontrola wyjść
  • Wyświetlanie historii zdarzeń panelu sterowania
  • Interfejs użytkownika w wielu językach
 
 
RPS
  • Wymagane akcesoria do RPS umożliwiające komunikację (z wyjątkiem paneli sterowania B Series)
  • Łatwe podłączanie do portu USB komputera