Video Engine


 
BIS — Video Engine (VIE) 4.6
 • Bezproblemowa integracja urządzeń wyświetlających i nagrywających firmy Bosch w ramach jednej aplikacji przyjaznej dla użytkownika, a także obsługa wielu urządzeń wizyjnych innych producentów.
 • Zaawansowana weryfikacja wideo usprawniająca detekcję włamań i pożarów oraz kontrolę dostępu wraz z interkomem poprzez wspólną platformę systemu BIS.
 • Bezpośrednie sterowanie urządzeniami wizyjnymi i wydawanie im poleceń z centralnej przeglądarki map.
 • Hiperłącza pomiędzy np. wpisami alarmów przeciwwłamaniowych w dzienniku zdarzeń a związanymi z nimi nagraniami wizyjnymi w rejestratorach DVR.
 • Bezpośrednia integracja materiału filmowego na żywo lub zarchiwizowanego z planami działania w systemie BIS i funkcją weryfikacji wideo w programie ACE.
 
 
BIS — Video Engine (VIE) 4.5
 • Bezproblemowa integracja urządzeń wyświetlających i nagrywających firmy Bosch w ramach jednej aplikacji przyjaznej dla użytkownika, a także obsługa wielu urządzeń wizyjnych innych producentów.
 • Zaawansowana weryfikacja wideo usprawniająca detekcję włamań i pożarów oraz kontrolę dostępu wraz z interkomem poprzez wspólną platformę systemu BIS.
 • Bezpośrednie sterowanie urządzeniami wizyjnymi i wydawanie im poleceń z centralnej przeglądarki map.
 • Hiperłącza pomiędzy np. wpisami alarmów przeciwwłamaniowych w dzienniku zdarzeń a związanymi z nimi nagraniami wizyjnymi w rejestratorach DVR.
 • Bezpośrednia integracja materiału filmowego na żywo lub zarchiwizowanego z planami działania w systemie BIS i funkcją weryfikacji wideo w programie ACE.
 
 
BIS – Video Engine (VIE) 4.4
 • Bezproblemowa integracja urządzeń wyświetlających i nagrywających firmy Bosch w ramach jednej aplikacji przyjaznej dla użytkownika, a także obsługa wielu urządzeń wizyjnych innych producentów.
 • Zaawansowana weryfikacja wideo usprawniająca detekcję włamań i pożarów oraz kontrolę dostępu wraz z interkomem poprzez wspólną platformę systemu BIS.
 • Bezpośrednie sterowanie urządzeniami wizyjnymi i wydawanie im poleceń z centralnej przeglądarki map.
 • Hiperłącza pomiędzy np. wpisami alarmów przeciwwłamaniowych w dzienniku zdarzeń a związanymi z nimi nagraniami wizyjnymi w rejestratorach DVR.
 • Bezpośrednia integracja materiału filmowego na żywo lub zarchiwizowanego z planami działania w systemie BIS i funkcją weryfikacji wideo w programie ACE.
 
 
BIS – Video Engine (VIE) 4.3
 • Bezproblemowa integracja urządzeń wyświetlających i nagrywających firmy Bosch w ramach jednej aplikacji przyjaznej dla użytkownika, a także obsługa wielu urządzeń wizyjnych innych producentów.
 • Zaawansowana weryfikacja wideo usprawniająca detekcję włamań i pożarów oraz kontrolę dostępu wraz z interkomem poprzez wspólną platformę systemu BIS.
 • Bezpośrednie sterowanie urządzeniami wizyjnymi i wydawanie im poleceń z centralnej przeglądarki map.
 • Hiperłącza pomiędzy np. wpisami alarmów przeciwwłamaniowych w dzienniku zdarzeń a związanymi z nimi nagraniami wizyjnymi w rejestratorach DVR.
 • Bezpośrednia integracja materiału filmowego na żywo lub zarchiwizowanego z planami działania w systemie BIS i funkcją weryfikacji wideo w programie ACE.
 
 
BIS — Video Engine (VIE) 4.2
 • Bezproblemowa integracja urządzeń wyświetlających i nagrywających firmy Bosch w ramach jednej aplikacji przyjaznej dla użytkownika, a także obsługa wielu urządzeń wizyjnych innych producentów.
 • Zaawansowana weryfikacja wideo usprawniająca detekcję włamań i pożarów oraz kontrolę dostępu wraz z interkomem poprzez wspólną platformę systemu BIS.
 • Bezpośrednie sterowanie urządzeniami wizyjnymi i wydawanie im poleceń z centralnej przeglądarki map.
 • Hiperłącza pomiędzy np. wpisami alarmów przeciwwłamaniowych w dzienniku zdarzeń a związanymi z nimi nagraniami wizyjnymi w rejestratorach DVR.
 • Bezpośrednia integracja materiału filmowego na żywo lub zarchiwizowanego z planami działania w systemie BIS i funkcją weryfikacji wideo w programie ACE.
 
 
BIS — Video Engine (VIE) 4.1
 • Bezproblemowa integracja wszystkich urządzeń wyświetlających i nagrywających firmy Bosch w ramach jednej aplikacji przyjaznej dla użytkownika, a także obsługa wielu urządzeń wizyjnych innych producentów.
 • Zaawansowane funkcje wizyjne usprawniające detekcję włamań i pożarów oraz kontrolę dostępu wraz z interkomem poprzez wspólną platformę systemu BIS.
 • Bezpośrednie sterowanie urządzeniami wizyjnymi i wydawanie im poleceń z centralnej przeglądarki map.
 • Bezpośrednie połączenia między np. wpisami uruchomienia alarmów włamaniowych w dzienniku zdarzeń a nagraniami wizyjnymi w rejestratorach DVR.
 • Bezpośrednia integracja materiału filmowego na żywo lub zarchiwizowanego z planami działania w systemie BIS i funkcją weryfikacji wideo w programie ACE.