Security Engine


 
BIS — Security Engine (SEE) 4.6
 • Umożliwia sterowanie urządzeniami i wydawanie im poleceń z komputerów klienckich i serwerów.
 • Pozwala zarządzać systemami sygnalizacji włamania i kontroli wejścia z central alarmowych G-Series (do GV3)
 • Obsługuje odbiornik/bramę komunikacyjną Conettix D6100/D6600.
 • Komunikuje się przez port szeregowy lub Ethernet.
 • Umożliwia sterowanie według harmonogramu czasowego.
 
 
BIS — Security Engine (SEE) 4.5
 • Umożliwia sterowanie urządzeniami i wydawanie im poleceń z komputerów klienckich i serwerów.
 • Pozwala zarządzać systemami sygnalizacji włamania i kontroli wejścia z central alarmowych G-Series (do GV3)
 • Obsługuje odbiornik/bramę komunikacyjną Conettix D6100/D6600.
 • Komunikuje się przez port szeregowy lub Ethernet.
 • Umożliwia sterowanie według harmonogramu czasowego.
 
 
BIS — Security Engine (SEE) 4.4
 • Umożliwia sterowanie urządzeniami i wydawanie im poleceń z komputerów klienckich i serwerów.
 • Pozwala zarządzać systemami sygnalizacji włamania i kontroli wejścia z central alarmowych G-Series (do GV3)
 • Obsługuje odbiornik/bramę komunikacyjną Conettix D6100/D6600.
 • Komunikuje się przez port szeregowy lub Ethernet.
 • Umożliwia sterowanie według harmonogramu czasowego.
 
 
BIS — Security Engine (SEE) 4.3
 • Umożliwia sterowanie urządzeniami i wydawanie im poleceń z komputerów klienckich i serwerów.
 • Pozwala zarządzać systemami sygnalizacji włamania i kontroli wejścia z central alarmowych G-Series (do GV3)
 • Obsługuje odbiornik/bramę komunikacyjną Conettix D6100/D6600.
 • Komunikuje się przez port szeregowy lub Ethernet.
 • Umożliwia sterowanie według harmonogramu czasowego.
 
 
BIS — Security Engine (SEE) 4.2
 • Umożliwia sterowanie urządzeniami i wydawanie im poleceń z komputerów klienckich i serwerów.
 • Pozwala zarządzać systemami sygnalizacji włamania i kontroli wejścia z central alarmowych G-Series (do GV3)
 • Obsługuje odbiornik/bramę komunikacyjną Conettix D6100/D6600.
 • Komunikuje się przez port szeregowy lub Ethernet.
 • Umożliwia sterowanie według harmonogramu czasowego.
 
 
BIS — Security Engine (SEE) 4.1
 • Umożliwia sterowanie urządzeniami i wydawanie im poleceń z komputerów klienckich i serwerów.
 • Pozwala zarządzać systemami sygnalizacji włamania i kontroli wejścia z central alarmowych G-Series.
 • Obsługuje odbiornik/bramę komunikacyjną Conettix D6100/D6600.
 • Komunikuje się przez port szeregowy lub Ethernet.
 • Umożliwia sterowanie według harmonogramu czasowego.
 • Zawiera funkcje zarządzania personelem.
 • Współpracuje ze wszystkimi modułami i funkcjami systemu BIS.
 • Obsługuje 128-bitowe szyfrowanie AES połączeń z centralami alarmowymi G-Series i urządzeniami Conettix.