Access Engine


 
BIS — Access Engine (ACE) 4.6
 • Rozproszony system kontroli dostępu z graficznym zarządzaniem alarmami
 • Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru, wykrywania włamań oraz nagłośnienia/komunikatów alarmowych za pomocą wspólnej platformy BIS
 • Duża odporność dzięki 4-warstwowej architekturze systemu i nadmiarowości elementów o znaczeniu krytycznym
 • Integracja produktów innych producentów za pośrednictwem otwartych protokołów i zestawu SDK
 • Sprawny proces rejestracji, dzięki któremu wprowadzanie nowych użytkowników jest szybsze i bezpieczniejsze
 
 
BIS — Access Engine (ACE) 4.5
 • Rozproszony system kontroli dostępu z graficznym zarządzaniem alarmami
 • Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru, wykrywania włamań oraz nagłośnienia/komunikatów alarmowych za pomocą wspólnej platformy BIS
 • Duża odporność dzięki 4-warstwowej architekturze systemu i nadmiarowości elementów o znaczeniu krytycznym
 • Integracja produktów innych producentów za pośrednictwem otwartych protokołów i zestawu SDK
 • Sprawny proces rejestracji, dzięki któremu wprowadzanie nowych użytkowników jest szybsze i bezpieczniejsze
 
 
BIS – Access Engine (ACE) 4.4
 • Kontrola dostępu do wielu serwerów z bezpośrednim zarządzaniem alarmami
 • Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru, wykrywania włamań oraz nagłośnienia/komunikatów alarmowych za pomocą wspólnej platformy BIS
 • Konfiguracja przyjazna dla instalatora dzięki wykorzystaniu definicji szablonów różnych modeli drzwi oraz importowi istniejących danych posiadaczy kart identyfikacyjnych
 • Duża odporność dzięki 4-warstwowej architekturze systemu i nadmiarowości elementów o znaczeniu krytycznym
 • Integracja produktów innych producentów za pośrednictwem otwartych protokołów i zestawu SDK
 
 
BIS – Access Engine (ACE) 4.3
 • Rozproszony system kontroli dostępu z graficznym zarządzaniem alarmami
 • Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru, wykrywania włamań oraz nagłośnienia/komunikatów alarmowych za pomocą wspólnej platformy BIS
 • Duża odporność dzięki 4-warstwowej architekturze systemu i nadmiarowości elementów o znaczeniu krytycznym
 • Integracja produktów innych producentów za pośrednictwem otwartych protokołów i zestawu SDK
 • Sprawny proces rejestracji, dzięki któremu wprowadzanie nowych użytkowników jest szybsze i bezpieczniejsze
 
 
BIS — Access Engine (ACE) 4.2
 • Rozproszony system kontroli dostępu z graficznym zarządzaniem alarmami
 • Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru, wykrywania włamań oraz nagłośnienia/komunikatów alarmowych za pomocą wspólnej platformy BIS
 • Duża odporność dzięki 4-warstwowej architekturze systemu i nadmiarowości elementów o znaczeniu krytycznym
 • Integracja produktów innych producentów za pośrednictwem otwartych protokołów i zestawu SDK
 • Sprawny proces rejestracji, dzięki któremu wprowadzanie nowych użytkowników jest szybsze i bezpieczniejsze
 
 
BIS — Access Engine (ACE) 4.1
 • Zaawansowana kontrola dostępu z bezpośrednim zarządzaniem alarmami
 • Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru, wykrywania włamań oraz nagłośnienia/komunikatów alarmowych za pomocą wspólnej platformy BIS
 • Konfiguracja przyjazna dla instalatora dzięki wykorzystaniu definicji szablonów różnych modeli drzwi oraz importowi istniejących danych posiadaczy kart identyfikacyjnych
 • Zaawansowane zarządzanie gośćmi i parkingami
 • Integracja zewnętrznych produktów za pośrednictwem otwartych protokołów i zestawu SDK
 
 
BIS ACE Offline Doors 4.6
 • Rozszerzenie pakietu BIS Access Engine o możliwość sterowania i zarządzania blokadami drzwi, które nie są cały czas w stanie online.
 • Możliwość korzystania z zalet centralnego zarządzania drzwiami bez ponoszenia kosztów dedykowanej sieci.
 • Szeroki wybór zgodnych wkładek bębenkowych i okuć drzwi.
 
 
BIS ACE Offline Doors 4.5
 • Rozszerzenie pakietu BIS Access Engine o możliwość sterowania i zarządzania blokadami drzwi, które nie są cały czas w stanie online.
 • Możliwość korzystania z zalet centralnego zarządzania drzwiami bez ponoszenia kosztów dedykowanej sieci.
 • Szeroki wybór zgodnych wkładek bębenkowych i okuć drzwi.
 
 
BIS ACE Offline Doors 4.4
 • Rozszerzenie pakietu BIS Access Engine o możliwość sterowania i zarządzania blokadami drzwi, które nie są cały czas w stanie online.
 • Możliwość korzystania z zalet centralnego zarządzania drzwiami bez ponoszenia kosztów dedykowanej sieci.
 • Szeroki wybór zgodnych wkładek bębenkowych i okuć drzwi.
 
 
BIS ACE Offline Doors 4.2
 • Rozszerzenie pakietu BIS Access Engine o możliwość sterowania i zarządzania blokadami drzwi, które nie są cały czas w stanie online.
 • Możliwość korzystania z zalet centralnego zarządzania drzwiami bez ponoszenia kosztów dedykowanej sieci.
 • Szeroki wybór zgodnych wkładek bębenkowych i okuć drzwi.
 
 
BIS ACE Offline Doors 4.1
 • Extend your BIS Access Engine by the ability to control and manage doors that are not continuously online.
 • Enjoy the advantages of centralized door management without the cost of a dedicated network
 • Choose from a wide range of compatible lock cylinders and door fittings.