System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena


 
PLENA voice alarm
 • Serce systemu Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena
 • Certyfikat EN 54‑16 i zgodność ze standardem EN 60849
 • Wbudowany manager komunikatów cyfrowych i wzmacniacz 240 W
 • Wyjścia sześciostrefowe
 • 6 wyzwalaczy wywołań alarmowych i 6 wyzwalaczy wywołań komercyjnych
 
 
PLENA voice alarm
 • Rozszerzenie systemu Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena o sześć stref
 • Certyfikat EN 54‑16
 • 12 dodatkowych styków wejściowych
 • 6 styków wyjściowych obejścia regulatorów głośności
 • Nadzór w ramach systemu Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena
 
 
PLENA voice alarm
 • Elegancka sześciostrefowa stacja wywoławcza do systemu Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena
 • 6 przycisków wyboru stref nagłośnieniowych, przycisk wywołania ogólnego („all-call”) i przycisk mikrofonowy PTT do wywołań
 • Przełączane wzmocnienie, filtr korekcyjny mowy i limiter zwiększające zrozumiałość
 • Wskaźniki LED sygnalizujące wybór stref, awarie oraz alarmy
 • Rozszerzenie stacji wywoławczej ma 7 dodatkowych przycisków wyboru stref lub grup stref nagłośnieniowych
 
 
PLENA voice alarm
 • 7 przycisków do wyboru stref nagłośnieniowych
 • Wskaźniki LED sygnalizujące wybrane strefy
 • Możliwość łącznej pracy nawet 8 klawiatur
 
 
PLENA voice alarm
 • Zdalne sterowanie systemem Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena
 • Certyfikat EN 54‑16
 • Mikrofon alarmowy (EMG)
 • Wskaźniki stanu alarmu i stanu awarii
 • Głośnik monitorowania wywołania
 
 
System izolatora linii głośnikowej
 • Zapewnia nadmiarową pętlę okablowania głośników w systemach nagłośnieniowych i dźwiękowych systemach ostrzegawczych
 • Znacznie obniża koszty i upraszcza instalację dzięki wyeliminowaniu drogich kabli E30
 • Sześć pętli okablowania głośników na jednostkę główną i maks. 50 płytek izolatora na pętlę
 • Obsługuje zasilanie rezerwowe prądem stałym 24 i 48 V
 • Tryb obchodu testowego i przycisk testu instalacji umożliwiają łatwe wykrywanie błędów i upraszczają instalowanie systemu
 
 
PRAESIDEO
 • Uniwersalne rozwiązanie do przesyłania dźwięku przez sieci IP
 • Nadzorowane wejścia i wyjścia sterujące
 • Obsługa nadawania wtórnego
 • Konfigurowane opóźnienie dźwięku na wyjściu w celu zestrojenia głośników
 • Rozwiązanie sieciowe zgodne ze standardem EN 54‑16
 
 
PLN‑24CH12 i PRS‑48CH12 Ładowarki 24 V i 48 V
 • Ładowarka 12 A
 • Wyjścia: 6 x 40 A, 3 x 5 A
 • Prąd zasilania rezerwowego: 150 A
 • Pełny nadzór, zgodność z normą EN 54‑4
 • Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem i przepięciem
 
 
PLENA voice alarm
 • Detekcja sygnału pilota w liniach głośnikowych 100 V
 • Sygnalizacja obecności sygnału pilota poprzez zadziałanie beznapięciowego przełącznika (200 V / 1 A) i wskaźnik LED
 • Możliwość łączenia kilku płytek w celu nadzorowania wielu stref poprzez jeden styk wejściowy
 • Dopasowane do montażu w wybranych modelach głośników Bosch
 • Certyfikat EN 54‑16
 
 
PLENA voice alarm
 • Zapewnia wybiórcze obciążenie dla częstotliwości 20 kHz
 • Umożliwia stosowanie dłuższych linii głośnikowych
 • 3 ustawienia mocy
 • Dopasowane do montażu w wybranych modelach głośników Bosch
 • Certyfikat EN 54‑16
 
 
PLN‑VASLB‑xx Etykiety dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena
 • Dostępne w 6 językach
 • Wysokiej jakości etykiety
 • Łatwe do umieszczenia na przednim panelu