PRS-SW Oprogramowanie instalacyjne

Nr katalogowy: PRS-SW
Nr produktu: F.01U.127.024

PRS-SW Oprogramowanie instalacyjne
 • Interfejs użytkownika bazujący na technologii sieciowej
 • Dostęp przez komputer z przeglądarką
 • Możliwość przypisywania różnego poziomu dostępu
 • Możliwość konfiguracji wszystkich parametrów systemu i poszczególnych modułów
 • Prosta nawigacja
 • Dynamiczne strony HTML
 • Rejestracja wywołań, zdarzeń awaryjnych i zdarzeń ogólnych
 • Funkcja rejestru on-line
 • Wyświetlanie historii
 • Możliwość sortowania zdarzeń
 • Zabezpieczenie hasłem
 • Aplikacja PC
 • Dostarczana wraz ze sterownikiem sieciowym
 • Tworzenie zestawów komunikatów
 • Konfiguracja off-line