System Praesideo


 
Praesideo
 • W pełni cyfrowy
 • Produkty najwyższej jakości
 • Pełny nadzór nad systemem i nadmiarowość
 • Łatwa instalacja i konserwacja
 
 
Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo
 • Digitally networked system for Public Address and Voice Alarm
 • Up to 28 simultaneous dynamically assigned audio channels for calls and BGM
 • Flexible and scalable solution for medium to large systems
 • High reliability through supervision and backup functions
 
 
PRAESIDEO

PRS-NCO3 Sterownik sieciowy

 • Moduł sterujący do systemów nagłośnieniowych oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Jednoczesne sterowanie i przełączanie do 28 kanałów dźwiękowych
 • Interfejs sieci Ethernet umożliwiający konfigurowanie, sterowanie, diagnostykę i logowanie
 • Cyfrowa pamięć komunikatów
 • Certyfikaty zgodności z normami EN 54‑16 i ISO 7240‑16
 
 
PRAESIDEO

PRS-SW Oprogramowanie instalacyjne

 • Interfejs użytkownika bazujący na technologii sieciowej
 • Dostęp przez komputer z przeglądarką
 • Możliwość przypisywania różnego poziomu dostępu
 • Możliwość konfiguracji wszystkich parametrów systemu i poszczególnych modułów
 • Prosta nawigacja
 • Dynamiczne strony HTML
 • Rejestracja wywołań, zdarzeń awaryjnych i zdarzeń ogólnych
 • Funkcja rejestru on-line
 • Wyświetlanie historii
 • Możliwość sortowania zdarzeń
 • Zabezpieczenie hasłem
 • Aplikacja PC
 • Dostarczana wraz ze sterownikiem sieciowym
 • Tworzenie zestawów komunikatów
 • Konfiguracja off-line
 
 
PRS‑SWCS Serwer wywołań PC i PRS‑SWCSL Klient NCO serwera wywołań PC
 • Obsługa wielu klientów stacji wywoławczych i (lub) klientów interfejsu telefonicznego
 • Sterowanie wieloma sterownikami sieci w systemach rozszerzonych
 • Dołączona licencja na pojedynczy sterownik sieciowy
 • Sterowanie dostępem za pomocą określania uprawnień dla poszczególnych użytkowników
 
 
PRS‑CSC Klient stacji wywoławczej PC
 • Interfejs PC dla operatorów z synoptycznym widokiem lokalizacji stref w oknie z zakładkami
 • Konfigurowany dostęp dla wielu użytkowników
 • Sterowanie wywołaniami i tłem muzycznym
 • Obsługa wielu sterowników sieciowych w jednym systemie
 
 
PRS‑TIC PC Klient interfejsu telefonicznego
 • Oprogramowanie interfejsu PC do wykonywania wywołań za pośrednictwem telefonu do systemu Praesideo
 • Bezpośrednia obsługa telefonów VoIP i obsługa telefonów POTS za pośrednictwem interfejsu zewnętrznego (nie wchodzi w skład zestawu)
 • Możliwość konfiguracji opcji dostępu dla poszczególnych użytkowników
 • Wywołania są zapisywane przed odtwarzaniem
 • Obsługa wielu sterowników sieciowych w jednym systemie
 
 
PRS‑xPxxx i LBB 4428/00 Wzmacniacze mocy
 • 1, 2, 4 lub 8 wyjść fonicznych (do wyboru wyjścia 100/70/50 V)
 • Przetwarzanie sygnału dźwiękowego i linia opóźniająca w każdym kanale wzmacniacza
 • Nadzór poprawności działania oraz przełączanie wzmacniacza rezerwowego
 • Nadzór poprawności działania linii głośnikowej i głośnika (w modelu LBB 4428/00 tylko nadzór linii głośnikowej)
 • 8 wejść sterujących i 1, 2, 4 lub 8 wyjść sterujących
 • Nadzór linii podłączonych do wejść sterujących
 • Automatyczna regulacja głośności
 • 2 wejścia foniczne (4 wejścia foniczne w modelu LBB 4428/00)
 • Nadmiarowe złącze sieciowe
 
 
LBB 442x/xx – Wzmacniacze mocy
 • 1, 2, 4 lub 8 wyjść audio (do wyboru wyjścia 100 / 70 / 50 V)
 • Przetwarzanie sygnału audio i linia opóźniająca w każdym kanale wzmacniacza
 • Nadzór poprawności działania oraz przełączanie wzmacniacza rezerwowego
 • Nadzór poprawności działania linii głośnikowej i głośnika (w modelu LBB 4428/00 tylko nadzór linii głośnikowej)
 • 8 wejść sterujących i 1, 2, 4 lub 8 wyjść sterujących
 • Nadzór linii dołączonych do wejść sterujących
 • Automatyczna regulacja głośności
 • 2 wejścia audio (4 wejścia audio w modelu LBB 4428/00)
 • Nadmiarowe złącze sieciowe
 
 
PRS‑xBxxx – Wzmacniacze podstawowe
 • Wzmacniacze klasy D o wysokiej sprawności
 • Impulsowe zasilacze sieciowe
 • Wejścia lokalnego sygnału dźwiękowego
 • Działanie przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym
 • Kompletny nadzór
 
 
PRAESIDEO

PRS-16MCI Interfejs wielokanałowy

 • Interfejs podstawowych wzmacniaczy Praesideo
 • Obsługa do 16 kanałów audio
 • Złącze nadmiarowej sieci optycznej
 • Złącze wejść i wyjść sterujących
 • Kompletny nadzór
 
 
PRAESIDEO

LBB4430/00 Stacja wywoławcza

 • Nadmiarowe złącze sieciowe
 • Wskaźnik zasilania
 • Sygnalizacja stanu / awarii
 • Sygnalizacja tego, że docelowy poziom priorytetu jest wyższy niż priorytet istniejącego wywołania.
 • Nadzór kapsuły mikrofonowej
 • Nowoczesne wzornictwo
 
 
PRAESIDEO

LBB4432/00 Klawiatura stacji wywoławczej

 • 8 dowolnie programowalnych przycisków wyboru
 • Złącze transmisji danych i zasilania do dołączenia podstawowej stacji wywoławczej
 • Możliwość dołączenia maks. 16 klawiatur do jednej podstawowej stacji wywoławczej
 • Wskaźnik aktywności przy każdym przycisku
 • Stylowy i nowoczesny wygląd
 
 
PRAESIDEO

PRS-CSNKP Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej

 • Klawiatura numeryczna do wyboru strefy i zapewnienia dostępu użytkownika
 • Szeregowy interfejs danych i zasilanie dla podstawowej stacji wywoławczej
 • Możliwość połączenia ze standardowymi klawiaturami stacji wywoławczej
 • Wyświetlacz LCD z informacjami zwrotnymi dla użytkownika
 • Nowoczesne wzornictwo
 
 
PRAESIDEO

PRS-CSM Moduł stacji wywoławczej

 • Nadmiarowe złącze sieciowe
 • Złącza diod LED stanu
 • Złącze mikrofonu i głośnika
 • Złącze klawiatur
 • Stabilna obudowa metalowa
 
 
PRAESIDEO

PRS-CSKPM Moduł klawiatury stacji wywoławczej

 • Osiem programowalnych wejść sterujących dołączanych do 16 wyjść
 • Dwa interfejsy szeregowe do dołączania stacji wywoławczych i innych klawiatur
 • Możliwość dołączenia maks. 16 klawiatur do jednej stacji wywoławczej
 
 
PRAESIDEO

PRS-CSI Interfejs stacji wywoławczej

 • Możliwość dołączenia zdalnej stacji wywoławczej do sieci Praesideo za pomocą kabla CAT-5 (do 1 km)
 • Zasilanie z sieci Praesideo i / lub zasilacza lokalnego
 • Dwa nadzorowane wejścia sterujące
 • Wbudowany procesor DSP do przetwarzania sygnału audio
 • Całkowity nadzór nad pracą urządzenia
 
 
PRAESIDEO

PRS-CSR Zdalna stacja wywoławcza

 • Połączenie z interfejsem stacji wywoławczej za pomocą kabla CAT-5
 • Instalacja w odległości do 1 km od sieci optycznej Praesideo
 • Do rozbudowy wykorzystywane są standardowe klawiatury Praesideo
 • Wbudowany limiter
 • Zasilanie przez kabel CAT-5 i / lub z lokalnego zasilacza
 • Kompletny nadzór
 
 
PRAESIDEO

PRS-CRF Rejestrator wywołań

 • Zapis wywołania w celu automatycznego odtworzenia w poprzednio zajętych strefach (rejestrator wywołań)
 • Eliminacja sprzężeń akustycznych dzięki zapisowi wywołania i jego opóźnioną emisję (korektor czasowy)
 • Możliwość odsłuchania wywołania przed nadaniem
 • Zapis i/lub odtwarzanie do ośmiu wywołań jednocześnie
 • Pamięć do 16 wywołań
 • Możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci Praesideo
 
 
PRAESIDEO

PRS-CSRM Moduł zdalnej stacji wywoławczej

 • Połączenie z interfejsem stacji wywoławczej za pomocą kabla CAT‑5
 • Instalacja w odległości do 1 km od sieci optycznej Praesideo
 • Złącze klawiatur
 • Złącze przetworników i diod LED stanu
 • Stabilna obudowa metalowa
 
 
PRAESIDEO

PRS-1AIP1 Interfejs audio w sieciach IP

 • Uniwersalne rozwiązanie do przesyłania dźwięku przez sieci IP
 • Nadzorowane wejścia i wyjścia sterujące
 • Obsługa nadawania wtórnego
 • Konfigurowane opóźnienie dźwięku na wyjściu w celu zestrojenia głośników
 • Rozwiązanie sieciowe zgodne ze standardem EN 54‑16
 
 
PRAESIDEO

PRS-4AEX4 Analogowy ekspander audio

 • Cztery wejścia audio – 2 wejścia mikrofon/linia i dwa wejścia liniowe
 • Cztery liniowe wyjścia audio
 • Osiem nadzorowanych wejść sterujących i 5 wyjść sterujących
 • Funkcje przetwarzania dźwięku
 • Nadmiarowe złącze sieciowe
 • Złącze słuchawkowe i miernik wysterowania VU do kontroli sygnału audio
 
 
LBB 4404/00 Interfejs CobraNet™
 • 4 wejścia foniczne CobraNetTM
 • 4 wyjścia foniczne CobraNetTM
 • 8 nadzorowanych wejść sterujących i 5 wyjść sterujących
 • Nadmiarowe połączenie sieciowe Praesideo
 • Nadmiarowe połączenie sieciowe CobraNetTM
 • Złącze słuchawkowe i miernik wysterowania VU do kontroli sygnału dźwiękowego
 
 
PRAESIDEO

PRS-4OMI4 Interfejs OMNEO

 • 4 analogowe wejścia i wyjścia foniczne OMNEO lub Dante™
 • 8 nadzorowanych wejść sterujących i 5 wyjść sterujących
 • Nadmiarowe optyczne połączenie sieciowe
 • Nadmiarowe połączenie sieciowe OMNEO
 • Złącze słuchawkowe i miernik wysterowania VU do kontroli sygnału dźwiękowego
 
 
BVMS Professional 5.0

MBV-FOPC-50 Licencja na funkcję OPC

 • Ability to receive and process alarms and triggers from BIS or its connected subsystems to create announcements via the Praesideo Public Address system
 • Manual broadcast control of live announcements or pre‑recorded messages directly from BIS location or device overviews
 • Automatic or manual display of Praesideo hardware status (e.g. zone status or fault events)
 • Control of Praesideo background music from within BIS