Urządzenia bezprzewodowe DSRF


 
Urządzenia radiowe RF3212 Series
 • Odbiera raporty o niskim poziomie akumulatora, sabotażu i stanie czujki
 • Dioda LED wskazuje stan odbiornika
 • Zabezpieczenie antysabotażowe przed zdjęciem osłony i zdjęciem urządzenia ze ściany
 • Anteny
 
 
RF3222E Interfejs bezprz. magistrali multipleks.
 • Compatible with the DS7400XiV4 panels
 • Receives low battery, tamper, and sensor status reports
 • LED indicates receiver status
 • Cover and wall tamper
 • System allows two receivers for larger area coverage
 • 2-hour or 12-hour transmitter and detector supervision
 
 
RF3405E Bezprzewodowa czujka drgań z wejś. pętli
 • Wewnętrzny magnetyczny przełącznik kontaktronowy
 • Nadzorowana linia zewnętrzna
 • Ustawienia mocnego i słabego ataku ruchowego
 • Tryb testowy