Konwencjonalne


 
IUI-SKCU1C-100 Urządzenie uzbrajające SmartKey, konwen.
  • Urządzenie uzbrajające można programować z panelu sterowania
  • Przystosowane do pracy z różnymi typami drzwi
  • Procedura „Challenge & Response” gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa
  • Uniemożliwia manipulowanie przez osoby niepowołane