Konwencjonalne


 
IUI-SKCU0C-50 Urządzenie blokujące SmartKey, konwencj.
  • The SE 50 conventional control unit is programmable via the control panel
  • The SPE blocking element is controlled via the intrusion control panel
  • The SPE blocking element is suitable for various types of doors
 
 
IUI-SKCU1C-100 Urządzenie uzbrajające SmartKey, konwen.
  • Urządzenie uzbrajające można programować z panelu sterowania
  • Przystosowane do pracy z różnymi typami drzwi
  • Procedura „Challenge & Response” gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa
  • Uniemożliwia manipulowanie przez osoby niepowołane