Adresowalne


 
FMC‑420RW Ręczne ostrzegacze jednostadiowe do udoskonalonej sieci LSN
 • Wyzwalanie alarmu poprzez naciśnięcie oznaczonego miejsca w czarnym kolorze lub zbicie szybki
 • Ochrona przed zranieniem dzięki powleczeniu szybki folią
 • Panel wskaźników LED informujący o włączonym alarmie lub o potrzebie kontroli
 • Indywidualne adresowanie
 • Test działania urządzenia wraz z oceną stanu i wielokrotną transmisją
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 

Cechy

vds LSN easyinstall
 
 
FMC‑210‑DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe
 • Regulacja po wyzwoleniu alarmu
 • Identyfikacja indywidualna dzięki automatycznemu lub ręcznemu adresowaniu czujek
 • Dioda LED informująca o alarmie lub wymaganym przeglądzie
 • Test działania z oceną stanu i wielokrotną transmisją
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 

Cechy

LSN vds easyinstall
 
 
Jednostadiowe ręczne ostrzegacze pożarowe FMC‑210‑SM
 • Wyzwolenie alarmu poprzez zbicie szybki
 • Możliwość automatycznego lub ręcznego adresowania za pomocą przełącznika obrotowego.
 • Dioda LED informująca o alarmie lub wymaganym przeglądzie
 • Test działania urządzenia wraz z oceną stanu i wielokrotną transmisją
 • Indywidualne adresowanie
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 

Cechy

easyinstall LSN vds