Moduły interfejsu LSN serii 420


 
4-żyłowe moduły przyłączenia linii konwencjonalnych FLM‑420/4‑CON
 • Współpraca z szeroką gamą czujek konwencjonalnych
 • Monitorowanie linii głównych pod kątem wystąpienia alarmu albo zwarcia lub przerwy w obwodzie
 • Konwencjonalne czujki mogą być połączone w dwóch odgałęzieniach lub w jednej pętli
 • Programowanie indywidualnych parametrów czujek w każdym odgałęzieniu
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 • Rozbudowany system ograniczający wartości udoskonalonej sieci LSN
 

Cechy

vds LSN
 
 
Moduły interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych FLM‑420‑NAC
 • Przełączniki obrotowe do automatycznego lub ręcznego ustawiania adresu
 • Sterowanie linią urządzeń sygnalizacyjnych poprzez odwrócenie polaryzacji
 • Synchronizowane uaktywnienie wszystkich urządzeń sygnalizacyjnych dołączonych do modułu LSN za pośrednictwem modułów interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych LSN‑420‑NAC
 • 10 rodzajów sygnałów wyjściowych wybieranych za pośrednictwem sieci LSN
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 • Dostępne z obudową do montażu natynkowego lub z adapterem do montażu na szynie DIN
 

Cechy

vds LSN
 
 
Moduły przekaźnika niskiego napięcia FLM‑420‑RLV1
 • Maksymalne natężenie prądu przełączania wynosi 5 A/30 V (prąd stały; moduły do montażu na szynie DIN) lub 0,5 A/42,4 V (prąd zmienny; obie odmiany)
 • Niski pobór prądu
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 

Cechy

LSN vds
 
 
FLM-420-RLV8-S Moduł interfejsu 8 przekaź niskiego nap
 • Maks. obciążalność styków 2 A/30 V (prąd stały) lub 0,5 A/42,4 V (prąd zmienny)
 • Niski pobór prądu
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 • Łatwość okablowania dzięki zespołom zacisków
 

Cechy

LSN vds
 
 
FLM-420-I8R1-S 8-wejściowy moduł interfej z przekaźnik
 • Indywidualnie wybierane funkcje monitorowania (EOL lub styk) dla każdego z ośmiu wejść
 • Maksymalna obciążalność przełączania 2 A/30 V (prąd stały) lub 0,5 A/42,4 V (prąd zmienny)
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 • Łatwość okablowania dzięki zespołom zacisków
 

Cechy

LSN vds
 
 
Moduły wejścia FLM‑420‑I2
 • Monitorowanie linii po dołączeniu rezystora na końcu linii
 • Monitorowanie styków
 • Monitorowanie napięcia
 • Niezależne monitorowanie dwóch wejść
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 

Cechy

LSN vds
 
 
FLM-420-O8I2-S 8-wyjściowy moduł interfej z 2 wejściami
 • Osiem indywidualnie przełączanych wyjść półprzewodnikowych
 • Wyjścia są odizolowane od pętli LSN i zabezpieczone przed zwarciem
 • Maks. przełączany prąd na każde z wyjść: 700 mA
 • Indywidualnie wybierane funkcje monitorowania (EOL lub styk) dla każdego z dwóch wejść
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 • Łatwość okablowania dzięki zespołom zacisków
 

Cechy

LSN vds
 
 
Moduły interfejsu wyjścia – wejścia FLM‑420‑O1I1
 • Wyjście półprzewodnikowe odizolowane od pętli LSN i zabezpieczone przed zwarciem
 • Maks. przełączany prąd na każde z wyjść: 700 mA
 • Indywidualnie wybierane funkcje monitorowania wejścia (EOL lub styk)
 • Zachowuje funkcje pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom
 

Cechy

LSN vds
 
 
FLM-420-RLE-S Moduł gaśniczy
 • Przełączniki obrotowe do automatycznego lub ręcznego ustawiania adresu
 • 2 linie wejściowe, które mogą być używane jako niezależne wejścia
 • Panel wskaźników LED do sygnalizacji stanu
 • Zasilanie poprzez sieć LSN
 • Montaż natynkowy lub na szynie DIN
 

Cechy

LSN vds
 
 
FLM-I 420-S Izolator zwarć
 • Przełączniki obrotowe do automatycznego lub ręcznego ustawiania adresu
 • Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć
 • Zasilanie poprzez sieć LSN
 • 3 wolne zaciski śrubowe
 
 
Moduły przekaźnikowe wysokiego napięcia FLM‑420‑RHV
 • Możliwość wyboru funkcji przekaźnika lub funkcji sterowania wentylatorem
 • Przełączniki obrotowe do automatycznego lub ręcznego ustawiania adresu
 • Panel wskaźników LED wyświetlający stan pracy (może zostać wyłączony przez LSN)
 • Zasilanie z sieci LSN
 • Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć
 • Dostępne z obudową do montażu natynkowego lub z adapterem szyny DIN
 

Cechy

LSN vds