Moduły


 
Centrala FPA‑5000 z modułami funkcyjnymi
 • Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą rozbudowę.
 • Możliwość podłączenia maks. 32 kontrolerów centrali, wyniesionych klawiatur i serwerów OPC
 • Możliwość połączenia wielu pętli CAN w oparciu o technologię Ethernet o wysokiej wydajności i nadmiarowość
 • Instalacja i automatyczne wykrywanie modułów funkcyjnych po umieszczeniu ich w szynie przyłączeniowej
 • Możliwość dołączenia do systemu automatyki budynkowej BIS poprzez serwer OPC
 

Cechy

vds TouchScreen IPnet LSN OPC
 
 
FPA-5000
 • Dwa wyjścia napięcia, każde 2,8 A przy 24 V
 • Ładowanie i monitorowanie stanu akumulatorów zależnie od temperatury, zgodnie z normą EN 54‑4:1997/A2:2006
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • Wyświetlacz stanu 16 oddzielnie programowanych punktów detekcji
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play”
 
 
FPA-5000
 • Maks. 254 elementy udoskonalonej sieci LSN
 • Maksymalna długość linii do 1600 m zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Możliwość stosowania kabli nieekranowanych
 • Maksymalny prąd linii do 300 mA zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Dodatkowe wyjście napięcia (obsługa modułu ERT)
 • Elastyczne struktury sieci (pętla, linia otwarta i system T-tap)
 • Techniki adresowania: automatyczne adresowanie w ramach udoskonalonej sieci LSN, automatyczne adresowanie w ramach klasycznej sieci LSN i ręczne przypisywanie adresów
 
 
FPA-5000
 • Maks. 254 elementy udoskonalonej sieci LSN
 • Maksymalna długość linii do 3000 m zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Możliwość stosowania kabli nieekranowanych
 • Maksymalny prąd linii do 1500 mA zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Dodatkowe wyjście napięcia (obsługa modułu ERT)
 • Elastyczne struktury sieci (pętla, linia otwarta i system T-tap)
 • Techniki adresowania: automatyczne adresowanie w ramach udoskonalonej sieci LSN, automatyczne adresowanie w ramach klasycznej sieci LSN i ręczne przypisywanie adresów
 
 
FPE-5000-UGM Moduł interfejsu do UGM
 • Łatwe nadmiarowe połączenie w celu nadzorowania systemów
 • Protokół MTS
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • Możliwość dołączenia 2‑ i 4‑żyłowych elementów konwencjonalnych
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • Możliwość dołączenia urządzeń peryferyjnych przez interfejs szeregowy
 • Możliwość połączenia z systemem Plena przez RS232
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play”
 • Wciskane zespoły zacisków
 
 
FPA-5000
 • Możliwość dołączenia urządzeń peryferyjnych przez interfejs szeregowy RS-232
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • Dołączenie wyposażenia przeciwpożarowego zgodnie z normą DIN 14675
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • Interfejs do wejść i wyjść izolowanych elektrycznie
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • Obciążalność styków: 5 A
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
FPA-5000
 • Monitorowane sterowanie urządzeń sygnalizacyjnych przez odwrócenie polaryzacji napięcia
 • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz zespołom zacisków
 
 
Szyny przyłączeniowe
 • Szyny typu „plug-and-play”
 • Umożliwiają dołączenie dwóch lub czterech modułów