Urządzenia sieciowe


 
Przełącznik Ethernet
  • Zaciski zasilający i sygnałowy (1 i 2): 1 x 2-stykowy, wtykowy zespół zacisków; 1 x 2-stykowy, wtykowy zespół zacisków
  • Punkt dostępu V.24: 1 gniazdo RJ11
  • Interfejs USB: 1 port USB do podłączenia karty do automatycznej konfiguracji ACA21-USB
 
 
Konwerter transmisji
  • Konfiguracja przełącznika DIP do obsługi trybu LFP (ang. Link-Fault-Pass-Through), alarm awarii połączenia, prędkość, tryb dupleksowy
  • 768 kb pamięci podręcznej
  • Prędkość przekazywania wykorzystująca w pełni możliwości przewodu
  • Alarmy awarii zasilania i połączenia z portem poprzez wyjście z przekaźnika
  • Nadmiarowe wejścia zasilania z blokiem zacisków i gniazdem zasilania prądem stałym