Liniowe czujki termiczne


 
FCS-LHD-2 Liniowa czujka ciepła
 • Możliwość stosowania w ograniczonych przestrzeniach i w trudnych warunkach otoczenia.
 • Odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne, korozję, wilgoć i kurz; obudowa spełnia standardy IP 65
 • Minimalne koszty utrzymania dzięki stałemu automonitoringowi kabla czujnikowego
 • Możliwość ustawienia temperatury progowej
 • Certyfikat VdS dostępny wkrótce
 • Oddzielne sygnały alarmowe wstępne i główne
 
 
FCS-LWM-1 Liniowa czujka termiczna
 • Możliwość stosowania w ograniczonych przestrzeniach i w trudnych warunkach środowiskowych
 • Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem 1,2, 21, 22
 • Czujka jest odporna na działanie czynników mechanicznych i chemicznych, korozję, wilgoć i kurz,
 • Możliwość stosowania w klasach A1, A2, B, C DIN EN 54-5:2000
 • Łatwa instalacja oraz wstępna konfiguracja,
 • Minimalne koszty utrzymania dzięki stałemu automonitoringowi przewodu detektora
 • Możliwość ustawienia temperatury progowej
 • Przycisk testowy do celów serwisowych (symulacja alarmu i nieprawidłowości),
 

Cechy

EX vds easyinstall