Liniowe czujki wykorzystujące wiązkę światła


 
FIRERAY3000 Liniowa czujka optyczna
 • Zasięg monitoringu: 5–120 m (maks. 100 m zgodnie z normą DIN VDE 0833-2)
 • Maksymalnie 2 czujki na każdy kontroler systemu
 • Dwie pary przekaźników pożaru i usterek (jedna para na czujkę)
 • Nadajnik i odbiornik umieszczone w zwartej obudowie
 • Zintegrowany wskaźnik laserowy ułatwiający zestrajanie
 • Samoczynne zestrajanie podczas pracy
 • Moduł zdalnego sterowania na wysokości wzroku ułatwiający instalację i programowanie
 • Automatyczna kompensacja zabrudzeń
 • Urządzenie sterujące z panelami wskaźników LED i wyświetlaczem LCD, sygnalizującymi różne stany pracy
 • Regulowane wartości progów wyzwolenia alarmu
 • Kompensacja przesunięcia budynku
 
 
FIRERAY5000-EN Liniowa czujka optyczna
 • Powiększony zasięg monitoringu
 • Maksymalnie 2 czujki na każdy kontroler systemu
 • Dwie pary przekaźników pożaru i usterek (jedna para na czujkę)
 • Nadajnik i odbiornik umieszczone w zwartej obudowie
 • Zintegrowany wskaźnik laserowy ułatwiający zestrajanie
 • Samoczynne zestrajanie podczas pracy
 • Moduł zdalnego sterowania na wysokości wzroku ułatwiający instalację i programowanie
 • Automatyczna kompensacja zabrudzeń
 • Urządzenie sterujące z panelami wskaźników LED i wyświetlaczem LCD, sygnalizującymi różne stany pracy
 • Regulowane wartości progów wyzwolenia alarmu
 • Kompensacja przesunięcia budynku
 
 
Fireray 50/100RV Liniowe czujka dymu
 • Zwiększony obszar objęty monitoringiem
 • Nadajnik, odbiornik i jednostka sterująca umieszczone w kompaktowej obudowie
 • Elektroniczna pomoc zestrajania i automatyczna procedura kalibracji czujki
 • Automatyczna kompensacja zabrudzeń
 • Informacja o stanie pracy urządzenia wyświetlana za pomocą panelu wskaźników LED w urządzeniu sterującym
 • Regulowane wartości progów wyzwolenia alarmu