Oprogramowanie


 
DCNM-LSDU Licencja na 2 stanowiska na urządzenie
 • Umożliwia korzystanie z trybu podwójnego na pulpitach bezprzewodowych DICENTIS i pulpitach konferencyjnych DICENTIS.
 • Prawidłowo wyświetla nazwiska uczestników, gdy z jednego pulpitu DICENTIS korzystają dwie osoby.
 
 
DCNM-LMPM Licencja na przygot. spotk. i zarządz.
 • Przygotowanie spotkania i porządku obrad oraz zarządzanie nimi
 • Tworzenie zorganizowanych spotkań z tematami porządku obrad
 • Dodawanie odnośników do treści multimedialnych w spotkaniach i punktach porządku obrad
 • Łatwe zarządzanie spotkaniami
 • Definiowanie ustawień dyskusji
 
 
DCNM-LPD Licencja na bazy danych uczestników
 • Wyczerpujące informacje z bazy danych na temat wszystkich uczestników
 • Możliwość ponownego wykorzystania informacji o uczestnikach na wielu spotkaniach
 • Określanie dyskusji, zarządzanie spotkaniem i autoryzacja priorytetów dla każdego uczestnika
 • Możliwość dodawania obrazów do uczestników
 
 
DCNM-LCC Licencja na sterow. kamerą systemu
 • Automatyczne wyświetlanie bieżącego mówcy na ekranach urządzeń multimedialnych
 • Interfejs do kamer sieciowych Bosch zgodnych ze standardem Onvif (w tym kamer Panasonic i Sony)
 • Automatycznie wykrywanie kamer Bosch zgodnych ze standardem Onvif
 • Sterowanie przełącznikami wizyjnymi HD-SDI
 
 
DCNM-LMS Licencja prezentera
 • Udostępnianie multimediów ze zdalnego komputera prezentacyjnego
 • Udostępniony obraz jest automatycznie skalowany
 
 
Umowa na obsługę serwisową oprogramowania DICENTIS
 • Zapewnia sprawne działanie i najwyższą wydajność systemu
 • Wygodne uaktualnianie oprogramowania zamiast kosztownej modernizacji sprzętu
 • Regularne aktualizacje
 
 
DCNM-LSVT Licencja na głosowanie na 1 stanowisko
 • Intuicyjna procedura głosowania
 • Automatyczne wyświetlanie oddanych głosów i wyników głosowania na pulpitach multimedialnych DICENTIS i pulpitach dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym
 • Możliwość wyświetlania wyników głosowania w układzie synoptycznym
 • Ponowne wykorzystanie licencji na głosowanie na nowych stanowiskach po usunięciu starych
 • Intuicyjne, kolorowe, łatwe w użyciu przyciski do głosowania
 
 
DCNM-LSID Licencja na identyfikację na 1 stanow.
 • Możliwość korzystania z niepowtarzalnej nazwy użytkownika (i hasła) w celu zalogowania się na pulpicie multimedialnym DICENTIS
 • Możliwość użycia znacznika NFC w celu zalogowania się na rozszerzonym pulpicie bezprzewodowym DICENTIS, pulpicie dyskusyjnym DICENTIS z funkcją głosowania, pulpicie dyskusyjnym DICENTIS z funkcją wyboru języka, pulpicie dyskusyjnym DICENTIS z ekranem dotykowym oraz pulpicie DCNM-MMD2
 • Możliwość zajmowania wyznaczonego lub dowolnego miejsca
 • Rozszerzone pulpity bezprzewodowe DICENTIS i pulpity dyskusyjne DICENTIS z ekranem dotykowym mogą wyświetlać ekran powitalny z danymi osobowymi uczestnika
 • Uczestnicy są rozpoznawani podczas logowania, a liczbę obecnych i nieobecnych uczestników można wyświetlać na rozszerzonych pulpitach bezprzewodowych DICENTIS i pulpitach dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym
 
 
DCNM-LSSL Licencja na selektor języka na 1 stanow.
 • Intuicyjny interfejs pozwalający na łatwe przełączanie między językiem obrad a innymi dostępnymi językami
 • Nazwa wybranego języka wyraźnie wyświetlana w formie nazwy źródłowej z użyciem oryginalnych znaków
 • Można słuchać tłumaczenia w wybranym języku za pośrednictwem słuchawek podłączonych do pulpitu multimedialnego DICENTIS, pulpitu dyskusyjnego DICENTIS z ekranem dotykowym lub pulpitu dyskusyjnego DICENTIS z funkcją wyboru języka
 
 
DCNM-LVPM Licencja na przygot. głosow. i zarządz.
 • Możliwość przygotowania z wyprzedzeniem rundy głosowań i łatwego korzystania z nich podczas spotkania
 • Możliwość indywidualnego zdefiniowania autoryzacji głosowania dla każdego uczestnika
 • Bezpieczne przechowywanie danych głosowania i ich łatwa dostępność na potrzeby sporządzania analiz po głosowaniach i spotkaniach
 • Dostępne opcje wyświetlania łącznych i pośrednich wyników głosowania zarówno podczas głosowania publicznego, jak i tajnego
 • Interfejsy API umożliwiające łatwy dostęp do danych za pomocą programów innych firm