Newsletter

Nowości

Przejdź do nowości produktowych

 
 

Forum prasowe

Przeczytaj najnowsze komunikaty prasowe

 
 

Katalog produktów

Pobierz karty katalogowe, instrukcje techniczne
i certyfikaty

 
 

W dowolnej chwili mają Państwo możliwość rezygnacji za pomocą łącza zamieszczonego w stopce każdej otrzymywanej od nas wiadomości.

 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Robert Bosch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, zwana dalej Spółką.

2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pana/ Pani danych ze względu na Pana/ Pani szczególną sytuację, jak również ma Pan/ Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.