Rozwiązania Bosch Security Systems dla bankowości

 

Dziedzina, w której zarządzanie ryzykiem jest wyjątkowo ważne to bankowość. Banki jako jedne z pierwszych instytucji wyposażone zostały w systemy bezpieczeństwa. Do dziś pozostają ich najbardziej wymagającymi użytkownikami. Systemy bezpieczeństwa stanowią istotny element wewnętrznego zarządzania ryzykiem w bankach, co wymusza spełnienie najsurowszych wymogów w materii zabezpieczenia i komunikacji. Wyzwania obejmują:

  • Zapobieganie uprowadzeniom i rabunkom
  • Wykrywanie wandalizmu i oszustw przy bankomatach
  • Włączanie aspektu zabezpieczeń i ochrony do procedur bankowych
  • Zarządzanie wieloma różnymi uprawnieniami dostępu
  • Przygotowanie procedur na wypadek włamania bądź alarmu, wykrywanie pożaru oraz ciągły nadzór obiektu

Rozwiązania firmy Bosch Security Systems pomogą zmierzyć się z powyższymi wyzwaniami.

 
 

Projekty referencyjne


 

Banco del Bajío, Meksyk

Meksykański Banco de Bajío skupia 52 oddziały w 21 miastach, i obsługuje przeszło 47 000 klientów. Bank ten jest instytucją niszową skupiającą swe działania na małych i średnich przedsiębiorstwach, agrobiznesie i bankowości komercyjnej. W ciągu ostatnich pięciu lat otwartych zostało 139 nowych filii Banco del Bajío, tworzących w połączeniu z istniejącymi do tej pory sieć 203 placówek obecnych w 53 miastach i obszarach metropolitalnych 24 stanów.

 
 
 

Bank Narodowy, Czechy

Narodowy Bank Czeski to najważniejszy bank w kraju mający nadzór nad rynkiem finansowym. Utworzony został na mocy Konstytucji Republiki Czeskiej; podlega prawu publicznemu. W pełni niezależnie acz bardzo skrupulatnie zarządza powierzonymi środkami, a za główny cel stawia sobie m.in. dbałość o stabilność cen oraz utrzymanie niskiej inflacji.

 
 
Lista obiektów referencyjnych na świecie

Lista obiektów referencyjnych

Przejdź do przykładów projektów i instalacji

 
 

Video Portal

Zobacz filmy na temat naszych produktów
i rozwiązań