Rozwiązania dla infrastruktury o znaczeniu strategicznym

 

Ogromna odpowiedzialność


Obiekty o znaczeniu strategicznym obejmują zakłady generujące, przesyłające i dystrybuujące energię dowolnego typu. Mogą do nich również należeć zakłady zapewniające dostawy wody, zakłady do ekstrakcji, rafinowania i przesyłania ropy i produktów ropopochodnych oraz elektrownie.

Wszystkie te zasoby i systemy mają jedną wspólną cechę: luki w ich ochronie lub bezpieczeństwie mogą poważnie zagrozić zdrowiu publicznemu, środowisku, gospodarce lub nawet bezpieczeństwu narodowemu czy globalnemu. W obiektach o znaczeniu strategicznym należy wziąć pod uwagę następujące kwestie związane z ochroną i bezpieczeństwem:

  • Ochrona przed atakami terrorystycznymi i wandalizmem
  • Zagrożenie pożarem i eksplozją w trudnych warunkach środowiskowych
  • Szybka i sprawna ewakuacja
  • Wykrywanie włamania, wtargnięcia, sabotażu i ataków
  • Różne autoryzacje dostępu do wybranych stref
  • Trudne warunki środowiskowe

Firma Bosch posiada szeroką ofertę produktową, obejmującą kamery dualne (dzień/noc) przeznaczone do obszarów zagrożonych wybuchem, promienniki podczerwieni i kamery dalekiego zasięgu. Produkty oferowane przez Bosch Security Systems są idealnym spełnieniem wymagań w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i komunikacji obiektów o znaczeniu strategicznym.

 
 
 

Produkty do wyspecjalizowanej ochrony

Najwyższa precyzja ochrony

Firma Bosch oferuje szerokie portfolio produktów zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa na terenach najbardziej wymagających. Nasze produkty świetnie funkcjonują w ekstremalnych temperaturach, środowisku o słabym oświetleniu i obszarach zagrożonych wandalizmem.

Kamery odporne na eksplozję, głośniki, kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, czytniki biometryczne - to wszystko zapewnia najwyższy poziom ochrony. Wszystkie produkty pochodzą od jednego dostawcy, zatem doskonale współpracują ze sobą. Dzięki temu możesz stworzyć rozwiązaniem, które idealnie spełni nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

 

Systemy telewizji dozorowej

System zarządzania wideo firmy Bosch (Video Management System) umożliwia pełne zarządzania wszystkimi składnikami nadzoru wideo. Wysokiej rozdzielczości kamery CCTV (także te dostosowane do pracy w ciężkich warunkach) mogą w sposób ciągły monitorować osoby poruszające się i spędzające czas w różnych obszarach dozorowanego obiektu. W dowolnej chwili, w ciągu dnia lub nocy, mogą one również monitorować osoby zbliżające się lub usiłujące przejść przez ogrodzenie. System inteligentnej analizy wideo (Intelligent Video Analysis) wbudowany w kamery zapewnia dodatkowe korzyści. Termiczne kamery PTZ wykrywają ruch we wszystkich warunkach pogodowych. W ten sposób pomagają skutecznie chronić obiekty o znaczeniu strategicznym. Czujki fotoelektryczne Quad Beam umożliwiają jeszcze szybszą, bardziej niezawodną detekcję. Są one wyposażone w obwód dyskryminacji środowiskowej, który zapewnia niezawodną pracę pomimo pyłu, mgły, deszczu czy śniegu, dzięki czemu są to idealne urządzenia do zastosowania w trudnych warunkach.

Dodatkowo Intelligent Video Analysis pomaga chronić przed wszelkimi zagrożeniami, tworząc „wirtualne ogrodzenie”, które, w przypadku jego przekroczenia, powoduje przesłanie powiadomienia do pracownika ochrony. Następnie można wykorzystać kamery do sprawdzania sytuacji w dowolnym momencie dnia czy nocy oraz do wdrożenia odpowiedniego działania. Możliwość wyszukiwania na potrzeby dowodowe pomaga szybko odszukać odpowiedni materiał wideo.

 

Systemy kontroli dostępu

System kontroli dostępu IP firmy Bosch jest idealny do zapobiegania wkroczeniu osób nieupoważnionych do obszarów chronionych, takich jak sterownie czy laboratoria. Obsługuje on szeroką gamę czytników oraz rozwiązań biometrycznych, które spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa. Przy zastosowaniu elementów dozoru wideo umożliwia to przechwytywanie i rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z dostępem. Przekroczenie granicy obszaru automatycznie uruchamia alarm, dzięki czemu można podjąć natychmiastowe działania.

 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Sektor energetyczny narażony jest na ryzyko nieupoważnionego wstępu do wyznaczonych stref, kradzieży niebezpiecznych materiałów, akty sabotażu, podpalenia czy napaści.

Bosch opracował rozwiązania, które pomagają zwalczyć te niebepieczeństwa. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu są zabepieczone przez system sygnalizacji włamania i napadu. Jeśli czujka wykryje możliwe zagrożenie, uruchamiany jest system zarządzania wideo Bosch, który za pomocą wysokiej rozdzielczości kamer CCTV i inteligentnej analizy wideo potwierdza zagrożenie i uaktywnia funkcję Forensic search, co ma na celu identyfikację i zatrzymanie intruza.

 

Systemy nagłośnieniowe i DSO

Wysokiej jakości systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze są niezbędnymi elementami służącymi do ogłaszania komunikatów i rozwiązywania problemów związanych z ochroną i bezpieczeństwem. Należy je zintegrować z zastanymi bazami, oprogramowaniem i systemami bezpieczeństwa.

Modułowe systemy nagłośnieniowe i DSO firmy Bosch służą do nadawania zarówno zwykłych komunikatów głosowych, jak również komunikatów ewakuacyjnych - zawsze niezawodnie i z wysoką zrozumiałością mowy. Cyfrowy dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo nadaje się nawet do największych obiektów o znaczaeniu strategicznym.

 

Systemy sygnalizacji pożarowej

Pożar (na przykład w wyniku eksplozji) stanowi duże zagrożenie dla potencjalnie łatwopalnych obiektów. Aby chronić życie i mienie w obiektach o znaczeniu strategicznym, należy przede wszystkim szybko wykrywać, lokalizować, weryfikować i opanowywać zagrożenia pożarowe.

Panele i czujki pożarowe Bosch stanowią idealne rozwiązanie tego problemu. Stosują one wiele inteligentnych kryteriów, by zapewnić wczesne, niezawodne wykrywanie – przy wysokiej odporności na fałszywe alarmy – i szybkie reagowanie. W systemie może funkcjonować duża liczba czujek, które można połączyć w sieć, w celu objęcia zasięgiem wielu lokalizacji i struktur.

Panele automatycznie powiadamiają będących na miejscu strażaków lub lokalny oddział straży pożarnej, a jednocześnie są połączone ze spryskiwaczami, urządzeniami wentylacyjnymi i systemami nagłośnienia i systemem integracji budynków (Building Integration System, BIS) firmy Bosch, co umożliwia koordynowanie ewakuacji ludzi.

 

Systemy zarządzania budynkiem

Kiedy w jednym obiekcie strategicznym zainstalowane są systemy ochrony, bezpieczeństwa, komunikacji i integracji budynku, trudno jest koordynować pracę ich wszystkich.

Building Integration System (BIS) firmy Bosch zapewnia jeden kontrolowany za pomocą strony internetowej kokpit służący do monitorowania wszystkich systemów ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem. Obejmuje on zarządzanie alarmami, szybką lokalizację zagrożenia za pomocą map oraz procedury postępowania. Integruje on w sposób przejrzysty sygnalizację przeciwpożarową i przeciwwłamaniową, jak również systemy ewakuacji, kontroli dostępu, CCTV i automatyki budynku. Zastosowanie BIS pozwala jednemu operatorowi monitorować i sterować wszystkimi systemami ochrony, dając możliwość szybszego reagowania na zagrożenia, co zapewnia większą skuteczność działania.

 

Projekty referencyjne


 

Elektrownia cieplna "Las Flores", Kolumbia

Elektrownia cieplna "Las Flores" mieszcząca się w północnej części Barranquilla wspiera nowe przemysł i przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Elektrownia wytwarza 400 MWt stosojąc najbardziej nowoczesną technologię układu gazowo-parowego, która zapewnia ekonomiczne i ciągłe dostawy prądu, jednocześnie szanując i chroniąc środowisko naturalne.

 
 
 

Erie Water Works, USA

Erie Water Works dostarcza wodę pitną do miasta Erie i pobliskich miejscowości w Pensylwanii. Misją Erie Water Works jest zagwarantowanie ciągłej, dostępnej cenowo produkcji i dystrybucji wysokiej jakości wody do swoich klientów. To z kolei przyczynia się do zdrowia publicznego i promuje przyszły rozwój.

 
 

Obiekty o znaczeniu strategicznym - broszura

Rozwiązania zapewnieniające bezpieczeństwo w obiektach o znaczeniu strategicznym

 
 

Lista obiektów referencyjnych

Przejdź do przykładów projektów i instalacji

 
 

Video Portal

Zobacz filmy na temat naszych produktów i rozwiązań