Rozwiązania Bosch Security Systems dla portów lotniczych

 

Wystartuj bezpiecznie


Porty lotnicze spełniają wiele funkcji, co powoduje, że ich ochrona jest dużym wyzwaniem. Zagadnienie bezpieczeństwa na lotniskach powinno obejmować następujące kwestie:

  • Ochrona pasażerów i pracowników
  • Ochrona przed atakami terrorystycznymi, np. podłożeniem bomby, atakami samobójczymi, sabotażem, porwaniem samolotu
  • Ochrona pożarowa i przed eksplozjami
  • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do wielu stref oraz poziomami tych uprawnień

Sprostanie tym wyzwaniom jest trudne, ponieważ kontroli musi podlegać wiele różnych obszarów: granice terytorium, parkingi, terminale i inne strefy, w których przebywają pasażerowie, sklepy, restauracje, itp. Bosch Security Systems opracował rozwiązania, które idealnie spełniają wszystkie rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.

 
 
 

Systemy telewizji dozorowej

Video Management System firmy Bosch umożliwia pełne zarządzanie wszystkimi elementami wideomonitoringu. Kamery CCTV wysokiej rozdzielczości mogą bez przerwy monitorować punkty kontroli paszportowej i ruch osób poruszających się w różnych strefach. Kamery PTZ o każdej porze dnia i nocy obserwują osoby zbliżające się lub próbujące przekroczyć granice portu lotniczego. Termiczne kamery PTZ wykrywają ruch niezależnie od warunków pogodowych, co ułatwia ochronę obszaru portu. Nagrania wideo mogą służyć jako materiał dowodowy w sądzie.

Inteligentna zaawansowana analiza obrazu (IVA) firmy Bosch umożliwia wczesne wykrywanie podejrzanych zachowań i identyfikację bagażu porzuconego lub pozostawionego bez opieki. Kamery śledzące ruch pomagają weryfikować alarmy i w razie potrzeby ostrzegają operatora systemu. Funkcja wyszukiwania materiału na potrzeby dowodowe, tzw. "forensic search", umożliwia szybkie dotarcie do odpowiedniego materiału wideo.

 

Systemy kontroli dostępu

Sieciowy system kontroli dostępu marki Bosch doskonale zapobiega wtargnięciu nieupoważnionych osób na obszary zastrzeżone, takie jak płyta lotniska. Obsługuje szeroki zakres czytników i rozwiązań biometrycznych, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeńtwa. Zapewnia integrację z wizyjnymi systemami dozorowymi, dzięki czemu umożliwia utrwalenie i zarejestrowanie zdarzeń dostępu. Wtargnięcia automatycznie powodują uruchomienie alarmu.

 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Porty lotnicze są obszarem szczególnie narażonym na występowanie kradzieży. Wartościowe przedmioty, bagaż, cargo mogą zostać skradzione ze sklepów, pasów bagażowych czy stref cargo.

Bosch pomaga chronić przed tym ryzykiem. System sygnalizacji włamania i napadu kontroluje drzwi, wejścia do pojazdów oraz przekraczanie granic portu przez nieupoważnione lub podejrzane osoby i pojazdy. Sytuacje zagrożenia wykrywane są przez detektory i przekazywane operatorowi systemu. Następnie operator może wykorzystać Bosch Video Management System ze współpracującymi kamerami CCTV wysokiej rozdzielczości oraz inteligentną analizę obrazu IVA. Umożliwi to weryfikację alarmu oraz podjęcie odpowiednich działań, jak również przeszukiwanie materiału dla potrzeb dowodowych.

 

Systemy nagłośnieniowe i DSO

Wysokiej jakości systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze są niezbędnymi elementami służącymi do ogłaszania komunikatów i rozwiązywania problemów związanych z ochroną i bezpieczeństwem. Należy je zintegrować z zastanymi bazami, oprogramowaniem i systemami bezpieczeństwa.

Modułowe systemy nagłośnieniowe i DSO firmy Bosch doskonale nadają się do wszelkich zastosowań na lotniskach. Służą do nadawania zarówno zwykłych komunikatów głosowych, jak również komunikatów ewakuacyjnych - zawsze niezawodnie i z wysoką zrozumiałością mowy. Cyfrowy dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo nadaje się nawet do największych portów lotniczych.

 

Systemy sygnalizacji pożarowej

W celu ochrony życia i mienia w portach lotniczych niezbędne jest szybkie wykrywanie pożarów, ich lokalizacja, ocena i opanowanie. Przejścia między terminalami stanowią szczególne wyzwanie: tłok, wysokie stropy, duże otwarte przestrzenie i znaczne odległości do wyjść ewakuacyjnych mogą stanowić poważny problem.

Czujki i modułowe centrale sygnalizacji pożarowej firmy Bosch idealnie się do tego nadają. Wykorzystanie inteligentnych algorytmów zapewnia wczesne i niezawodne wykrywanie zagrożenia, a jednocześnie duży stopień odporności na fałszywe alarmy i szybką reakcję. Dużą liczbę czujek można połączyć w pętle o maksymalnej średnicy 3000 m oraz sieci obejmujące działaniem wiele budynków i konstrukcji. Centrale automatycznie wysyłają powiadomienia do lokalnych służb przeciwpożarowych. Dodatkowo są sprzężone z systemami tryskaczy, wentylacji oraz nagłośnieniowymi, a także systemem zarządzania budynkiem Building Integration System (BIS) firmy Bosch. Dzięki temu możliwe jest zwalczanie pożarów różnego pochodzenia i nadzór nad procesem ewakuacji dużych grup ludności.

 

Systemy konferencyjne

Ze względu na bezpośrednie połączenia z różnymi miastami i krajami, porty lotnicze stają się coraz bardziej popularnym miejscem do przeprowadzania różnego rodzaju konferencji. Cyfrowy system kongresowy DCN firmy Bosch to obecnie wiodące na rynku rozwiązanie do prowadzenia konferencji:

  • Możliwość tłumaczenia symultanicznego jednocześnie na 32 języki
  • Wysokiej jakości dźwięk
  • Wybór między konfiguracją przewodową lub bezprzewodową, zapewniający niezwykłą elastyczność i szybkie uruchomienie
  • Nagrywanie wystąpień i dyskusji
 

Systemy zarządzania budynkiem

Efektywne zarządzanie współdziałaniem wszystkich systemów zabezpieczeń, nagłośnieniowych i automatyzacji zainstalowanych w porcie lotniczym jest niezwykle istotne.

System zarządzania budynkiem (BIS) firmy Bosch to pojedynczy internetowy kokpit służący do monitorowania wszystkich systemów bezpieczeństwa, ochrony i zarządzania obiektem. System umożliwia zarządzanie alarmami, szybkie rozprzestrzenienie alarmu za pomocą map lokacyjnych oraz procedury zaradcze. Gwarantuje płynne współdziałanie systemu alarmu pożarowego i systemu sygnalizacji włamania, a także dźwiękowych systemów ostrzegawczych, kontroli dostępu, CCTV oraz automatyzacji obiektu.

Zastosowanie systemu BIS umożliwia jednemu operatorowi nadzorowanie i kontrolowanie wszystkich systemów zabezpieczających, a jednocześnie zapewnia szybsze reagowanie na różne zdarzenia oraz wysoką skuteczność całego systemu.

 

Projekty referencyjne


 

Port lotniczy Adnan Menderes, Turcja

Międzynarodowe lotnisko Adnan Menderes o rocznej przepustowości 5 mln pasażerów zajmuje powierzchnię 110 000 m2. Obejmuje parking o powierzchni 64 000 m2 i przepustowości 2 200 samochodów. W celu sprawnej obsługi, terminal posiada 60 stanowisk odpraw, 32 stanowiska kontroli paszportowej, 9 sekcji pokładowych i 6 pasów do odbioru bagażu.

 
 
 

Port lotniczy Barajas, Hiszpania

AENA ( (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - Hiszpańskie Porty Lotnicze i Ruch Powietrzny). Madrid-Barajas jest największym portem lotniczym Hiszpanii, obsługującym rocznie ponad 50 mln pasażerów podróżujących na trasach krajowych i międzynarodowych. Madrid-Barajas jest również głównym portem obsługującym loty między Europą i Ameryką Łacińską.

 
 

Porty lotnicze - broszura

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w portach lotniczych

 
 

Lista obiektów referencyjnych

Przejdź do przykładów projektów i instalacji

 
 

Video Portal

Zobacz filmy na temat naszych produktów i rozwiązań