3869083659
3869083659
3869057931
3869057931
PL_Product
 

Modułowa centrala sygnalizacji pożaru FPA-5000


 
Centrala FPA‑5000 z modułami funkcyjnymi
 • Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą rozbudowę.
 • Możliwość podłączenia maks. 32 kontrolerów centrali, wyniesionych klawiatur i serwerów OPC
 • Możliwość połączenia wielu pętli CAN w oparciu o technologię Ethernet o wysokiej wydajności i nadmiarowość
 • Instalacja i automatyczne wykrywanie modułów funkcyjnych po umieszczeniu ich w szynie przyłączeniowej
 • Możliwość dołączenia do systemu automatyki budynkowej BIS poprzez serwer OPC
 
 
BCM‑0000‑B Moduł kontrolera akumulatorów
 • Dwa wyjścia napięcia, każde 2,8 A przy 24 V
 • Ładowanie i monitorowanie stanu akumulatorów zależnie od temperatury, zgodnie z normą EN 54‑4:1997/A2:2006
 • Gotowość do pracy dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Moduł wskaźników diodowych ANI 0016 A
 • Wyświetlacz stanu 16 oddzielnie programowanych punktów detekcji
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play”
 
 
Moduł udoskonalonej sieci LSN 300 mA LSN 0300 A
 • Do 254 elementów ulepszonej technologii LSN
 • Maksymalna długość linii do 1600 m, zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Możliwość stosowania kabli nieekranowanych
 • Maksymalny prąd linii do 300 mA, zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Dodatkowe wyjście napięcia (obsługa modułu ERT)
 • Elastyczne struktury sieci (pętla, linia otwarta i system T-tap)
 • Techniki adresowania: automatyczne adresowanie sieci „LSN improved”, automatyczne adresowanie sieci „LSN classic” i ręczne przypisywanie adresów
 
 
LSN 1500 A Moduł udoskonalonej sieci LSN 1500 mA
 • Do 254 elementów ulepszonej technologii LSN
 • Maksymalna długość linii do 3000 m, zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Możliwość stosowania kabli nieekranowanych
 • Maksymalny prąd linii do 1500 mA, zależnie od konfiguracji i typu kabla
 • Dodatkowe wyjście napięcia (obsługa modułu ERT)
 • Elastyczne struktury sieci (pętla, linia otwarta i system T-tap)
 • Techniki adresowania: automatyczne adresowanie sieci „LSN improved”, automatyczne adresowanie sieci „LSN classic” i ręczne przypisywanie adresów
 
 
FPE‑5000‑UGM Moduł interfejsu
 • Łatwe nadmiarowe połączenie w celu nadzorowania systemów
 • Protokół MTS
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Czterostrefowy moduł konwencjonalny CZM 0004 A
 • Możliwość dołączenia 2‑żyłowych i 4‑żyłowych elementów konwencjonalnych
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Moduł komunikacyjny 20 mA IOS 0020 A
 • Możliwość dołączenia urządzeń peryferyjnych przez interfejs szeregowy
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Moduł komunikacyjny RS-232 IOS 0232 A
 • Możliwość dołączenia urządzeń peryferyjnych przez interfejs szeregowy RS232
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Moduł wejścia / wyjścia IOP 0008 A
 • Interfejs do wejść i wyjść izolowanych elektrycznie
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Moduł przekaźników RML 0008 A 
 • 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Moduł przekaźników RMH 0002 A 
 • Obciążalność styków: 5 A
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków
 
 
Moduł linii sygnalizatorów NZM 0002 A
 • Monitorowane sterowanie urządzeń sygnalizacyjnych przez odwrócenie polaryzacji napięcia
 • Gotowość do pracy, dzięki technologii „plug-and-play” oraz blokom zacisków